Telefon: +48 71 317 91 18
    REJESTRACJA ONLINE  

Hospicjum domowe

 

 

Opieka paliatywna i hospicyjna ma na celu poprawę jakości życia chorego i jego bliskich zmagających się z codziennymi problemami związanymi z postępującą chorobą.

Åšwiadczenia w opiece paliatywnej udzielane sÄ…, w zależnoÅ›ci od potrzeb, przez wielodyscyplinarny zespóÅ‚ osób przygotowanych do opieki nad nieuleczalnie chorymi. W skÅ‚ad zespoÅ‚u wchodzÄ… lekarze, pielÄ™gniarki, fizjoterapeuci, psycholog. Do objÄ™cia opiekÄ… paliatywnÄ… i hospicyjnÄ… kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Åšwiadczenia w hospicjum domowym ( wizyty domowe ) realizowane sÄ… we wspóÅ‚pracy z lekarzem, pielÄ™gniarkÄ… opieki zdrowotnej.

ObejmujÄ…:

Leczenie farmakologiczne
Leczenie objawów somatycznych i leczenie bólu
OpiekÄ™ psychiatrycznÄ… nad pacjentem i jego rodzinÄ…
Bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe sprzętu medycznego i pomocniczego.

W ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach domowych pacjent ma caÅ‚odobowy dostÄ™p do Å›wiadczeÅ„ udzielanych przez lekarza i pielÄ™gniarkÄ™ przez 7 dni w tygodniu. Porady lekarskie odbywajÄ… siÄ™ rzadziej niż 2 razy w miesiÄ…cu, wizyty pielÄ™gniarskie – nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. PeÅ‚nÄ… informacjÄ™ można uzyskać w SP ZOZ w Malczycach pod numerem telefonu 71 3179 118.


All content © 2018 SPZOZ Malczyce. All rights reserved.