Telefon: +48 71 317 91 18
    REJESTRACJA ONLINE  

Leczenie w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 

Åšwiadczenia w POZ realizowane sÄ… przez:

 

 

 

INTERNISTĘ

JeÅ›li poszukujÄ… PaÅ„stwo elokwentnego i doÅ›wiadczonego internisty, warto wybrać wÅ‚aÅ›nie naszÄ… przychodniÄ™. Zapewniamy pacjentowi pomoc w przypadku różnorakich chorób wewnÄ™trznych, a także w razie potrzeby wypiszemy skierowanie do konkretnego specjalisty. Poza profesjonalnÄ… pomocÄ… spotkajÄ… u nas PaÅ„stwo także ze zwykÅ‚ym, ludzkim zrozumieniem i wsparciem duchowym.

PEDIATRĘ

Jak powszechnie wiadomo, chorobami najmłodszych zajmuje się pediatra. Pragniemy zagwarantować maluchom jak najlepsze leczenie w naszej przychodni, a przy tym zawsze dbamy o to, aby odpowiednio rozmawiać z dziećmi i nie powodować u nich stresu. Dzięki temu udaje nam się osiągnąć świetne rezultaty w naszej pracy. U Nas Państwa pociecha będzie pod właściwą opieką.

LEKARZA RODZINNEGO

Najczęściej, gdy pojawia siÄ™ u nas problem zdrowotny, kierujemy swe kroki do specjalisty pierwszego kontaktu, jakim jest lekarz rodzinny. Przychodnia w Malczycach posiada go również wÅ›ród swojego zespoÅ‚u, wiÄ™c zapraszamy do rejestrowania siÄ™ na wizyty. DostÄ™p do lekarza rodzinnego stanowi jeden z podstawowych i niezwykle ważnych elementów opieki zdrowotnej.

PIELĘGNIARKĘ

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną nad zadeklarowanymi do niej świadczeniobiorcami.

Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

WizytÄ™ realizowanÄ… w warunkach ambulatoryjnych,
Wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy,
Wizytę patronażową,
Testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej.

Obszar dziaÅ‚alnoÅ›ci pielÄ™gniarki POZ to m.in.: rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych, rozpoznawanie problemów pielÄ™gnacyjnych oraz planowanie i realizowanie opieki pielÄ™gnacyjnej. PielÄ™gniarka POZ zajmuje siÄ™ również edukacjÄ… zdrowotnÄ…, profilaktykÄ… chorób i promocjÄ… zdrowia. PielÄ™gniarka POZ wykonuje zabiegi na podstawie skierowaÅ„ i zleceÅ„ od lekarzy pracujÄ…cych na podstawie umowy z NFZ. W razie koniecznoÅ›ci pobrania materiaÅ‚u do badaÅ„ diagnostycznych w domu pacjenta pielÄ™gniarka pobiera go wyÅ‚Ä…cznie na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest Å›wiadczeniobiorca.


All content © 2018 SPZOZ Malczyce. All rights reserved.